MAKÓI Magasszáló KERINGŐ FAJTALEÍRÁSA

 • Származási hely:

  • Makó városa és szűkebb környéke. 1930 óta önállóként elismert fajta, melyet korábban a szegedi magasszálló keringő helyi változataként tartottak számon.

 • A küllem főbb jellemzői: 

  • Kistestű, kecses megjelenésű, fésűs keringőfajta.

 • Általános jellemzői:

  • Széles, kissé emelt mell, alacsony állás, közepes hosszúságú, függőleges tartású, enyhén ívelt nyak, mely gyakran rezgő.

 • Fej: 

  • Közepes nagyságú, lekerekített kocka alakú. A homlok széles és meredek, ívben fordul a lapos ívű fejtetőn át a legömbölyített tarkótájba, amelyet alacsonyan tűzött, csak a fejtető magasságáig, szorosan simuló és a két fül közelében forgókban végződő fésű díszít.

 • Szem, szemgyűrű: 

  • Nagyok, a finom szövetű szemgyűrűk két sorosak, szélesek és a csontszíntől a vajsárga árnyalatig terjednek. A fehérek és hátasok írisze sötét, a színesek szivárványhártyája gyöngyszínű. Az örvösök szemgyűrűi szürkéskékek.
 • Csőr: 

  • Meredeken ívelt homlokhoz töréssel csatlakozik, viszonylag rövid (13-14 mm), tőben vastag, enyhén lefele irányuló. A fehérek, vörösek, sárgák, a vörös és sárga hátasok csőre csontszínű, az örvösöké szürkéskék, a kék fakóké enyhén világos barna árnyalatú. A kékek, kovácsolt kékek csőre sötét szaruszínű, a feketéké, feketehátúaké és kékfarkúaké felső csőrkávája sötéten jelzett.
 • Nyak: 

  • Közepes hosszúságú, függőleges tartású, enyhén ívelt. Erős tőből indulva, a fej felé elvékonyodó, gyakran rezgő. A toroktáj kis ívben kikerekített.
 • Mell: 

  • Széles, izmos, mérsékelten előredomborodó, enyhén emelt tartású.                                                                                                                 
 • Hát: 

  • Vállak között széles, hátra felé egyenletesen elkeskenyedő, enyhén boltozott és lejtő.                                                                       
 • Szárnyak: 

  • Közepes hosszúságúak, a test oldalai simulók, a vállbúbok részben takartak. Az evezők hegye a farkon fekszik és annak végét, csaknem elérik.
 • Farok: 

  • Rövid és közepesen keskeny. A hát lejtését törés nélkül követi, vége a talajt nem érinti. A kormánytollak száma 12.
 • Lábak: 

  • Rövidek, közepesen tág állásúak. A combok félig takartak, a csüd és az ujjak tollatlanok, élénkvörösek. A karmok színe a csőrével egyező.
 •  Szín és rajz változatok : 

  • Tollazat feszesen tömött, a testre simuló. A színek kiegyenlítetten teltek, lakk színek esetében ragyogók.

   Elismert egyszínűek: fehérben, feketében, vörösben, sárgában, kékderes, fekete szalagos kék, kék fakó barna szárny szalaggal, valamint kovácsolt kékben.

   Örvösök: meggy piros színnel, derékig babozottan.

   Hátasok: fehér fejű szarkarajzosak, fejtetőn koronacseppel, amely aránylag kerek, átmérője 10-15 mm. Feketében, vörösben, sárgában és ezüstben. A fél kékek, hátasok színes rajzmezői derékig feketék, viszont farkuk a fedővel és a támasztóval együtt kék. Vannak ezen túl fehérfarkú vörös hátasok is.

 • Súlyos hiBák : 

  • Keskeny, erősen emelt mell, hosszú fej, keskeny vagy pirkadt szemgyűrű, vérerezett írisz, szabálytalan (magasan vagy túl mélyen tűzött, elálló) fésű, a tollazat egyenlőtlen pigmentáltsága. Földig érő csüngős szárny, tollforgók hiánya, rövid vastag nyak, hosszú lábak. Színeseknél idegen – más színű – tollazat. Fehérek, sárgák, vörös és a sárga-vöröshátasok jelzett csőre. A hátasoknál az előírt rajzolattól való eltérés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • enyhe hiBák : 

  • Rajzhatárok kisebb eltérései, enyhén csüngő szárnyak, kissé szemcsézett vagy enyhén vérerezett írisz. Bárdos szárny.   

  • Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának a sorrendje: Összbenyomás, fej, szem, szemgyűrű, alak, test, felépítés, rajz, szín.

    

   Röpkövetelmény 1 óra 30perc hosszidő.

   Gyűrű méret: 7 mm.

    

    

   Makó, 2009. 10. 23   

   Makói Magasszálló Keringő Fajtaklub Vezetősége